Site Banner
 
Buton
ANA SAYFA
Buton
HAYAT HİKÂYESİ
Buton
GARİP DUYGULAR
Buton
ŞİİRLER
Buton
YAZILAR
Buton
MİSAFİR DEFTERİ
Buton
İRTİBAT
 
Haberler
  • Sitemiz mutaden güncellenmektedir.
  • Web-Master Beytimz#2010
  • Copyright © 2010 Hakları Mahfuzdur
  • Beytullahİmzaoğlu
  • Her şey hak için...
 
İmzaoğlu Aile Kütüphanesi
 
Efendimiz(s.a.v)'in Muhtasar Hayatı
 
 

Tavsiye Ettiğim Kitaplar

Değerlendirme Makalesiyle
 
Video Buton
 
Beytullah İmzaoğlu Resmi Web Sitesidir
Hususi Web Sayfamıza Hoşgeldiniz
2010-2020

Eski Tasarım

Besmele

BİR ÇAĞRI

      Söze nasıl başlanmalı bilemiyorum... Hayatta böyle değil midir? İstesen de istemesen de başlarsın bir anda... Ve yine istesen de istemesen de biter bir anda; insanın elinde ne kalır acaba? Aşklar, acılar, mutluluklar, sevinçler bir an için mi kıymetlidir sadece..? Uğradığımız haksızlıklar, hesabını soramadığımız hâdiseler... Bize şunu ifâde etmez mi? Bütün hakların teslim edileceği, mutlak adaletin tecellî edeceği bir yer...

      Bizi biz yapan, bir ruhumuz vardı; bedenimiz olmasa bile bizi biz yapan bir ruh! Ufuklardan güneşimiz doğdu mu, bütün dünyayı aydınlatan bir ruh... Bu ruhu aramak, bulmak ve yaşamak istemez misiniz? Cihâna yeniden "Nizâm-ı Âlem", "İ'lâ-yı Kelimetullah", "Sulh", "Sükûn", "Adâlet", "Liyâkat", "Hürmet", "Merhamet", "Muhabbet", "Hakkaniyet", "Kifâyet"... gibi mefhûmlarımızı hâkim kılmak istemez misin? Hak yolu aramak, bulmak ve ebedî mutluluğa doğru ilk safhayı aşmak istemez misin?.. İlk safha niyet safhasıdır, sonra ilim öğrenme, ilminle amel etme, hayatı olduğu gibi kabul etme, yüklediği yüklere râzı olma ve daha iyiye gitmesi için gayret etmek safhası gelir ve nihâyetinde rıza makamı safhası vardır ki ancak nasîb mes'elesidir.

      Târihî devamlılık şuuru vesîlesi ile bize emredilen neydi? Unuttuk mu? Peygamberimiz Efendimiz(s.a.v) bütün insanlığa daveti ulaştırmamızı emretmemiş miydi? Davet: sulh, sükûn, saâdet, huzur, aşk... Büyük bir aşk; hemde öyle büyük bir aşk ki... Onun ruhunu idrâk eden bütün cihâna hâkim (hâdim) olur -biz de öyle olmadık mı? Hemde bin sene..!- Bu ruhu tekrar kazanmak istemez misin? Târihî vazifesini yerine getirmek istemez misin?

      Bizi biz yapan neydi? Bizim vatanımız İslâm bayrağının dalgalandığı her yer değil miydi? Biz hepimiz aynı hânenin birer halkası değil miydik? Bize ne oldu?.. Ey Hak yolun yolcusu kardeş, ey hakîkâte tâlip olan kardeş! Eğer biraz kalbimizde olsun cihâna Kur'ân-ı Kerîm'i ve Sünnet-i Seniyye'yi hâkim kılmak arzusunda değilsek yarın Hakk'ın divânında O'na ve Efendimiz(s.a.v.)e nasıl hesâb veririz? O hâlde evvelâ hâlimizi ve noksanlarımızı tespit etmeliyiz. Kendinde noksan görmeyen kemâle inkişâf edemez. İlim ve irfan yolunda gayret etmeliyiz, mütemâdiyen okumalı ve araştırmalıyız, tefekkür ve tahassüs etmeliyiz. İyi niyetle, ciddiyetle, samimiyetle, araştırıcı ruhla çalışmalarımızı yapmalıyız. Unutma kardeş! Biz muvaffak olmakla değil cehd etmekle mükellefiz. Sefer bizim, zafer Allah'ındır.

Ve minellâhittevfîk! (Muvaffakiyet Allah'tandır.)
''Esselâmu alâ men ittebe'al hüda'' (Hidâyete tâbî olanlara selâm olsun.)
Beytullah İmzaoğlu
Mazinli
22.05.2011

Site İmza
 
Ana Sayfa - Terceme-i Hâl - Garip Duygular - Şiirler - Misafir Defteri - İrtibat